KINEZIOLOG
ODBORNÍK NA LIDSKÝ POHYB
PROČ NAVŠTÍVIT KINEZIOLOGA?


Kineziologové jsou specialisté na dynamiku lidského pohybu a jeho složek. Primárním prostředkem intervence je fyzická aktivita.

Skrze individuálně zacílené cvičení může kineziolog klientům pomoci:

 • Předcházet vzniku a dalšímu vývoji chronických onemocnění
 • Předcházet a zvládat nepříjemné fyzické stavy (diabetes, bolesti zad atd.)
 • Předcházet a zvládat psychické stavy (stres, úzkost atd.)
 • Snížit pravděpodobnost užívání léků
 • Snížit pravděpodobnost návštěv lékaře
 • Předcházet zranění
 • Zotavit se ze zranění a bezpečný návrat ke sportu
 • Udržet si celkové zdraví
 • Zlepšit kondici

Všichni víme, že cvičení má úžasné zdravotní přínosy, ale často existují problémy, které stojí v cestě. Kineziolog vám pomůže překonat tyto bariéry a zlepšit vaše fyzické a duševní zdraví.KROKY VEDOUCÍ K INTERVENCI 


1. Sběr příslušných informací
Lékařské diagnózy, výsledky testů od lékaře či fyzioterapeuta

2. Vstupní rozhovor
Vstupní pohovor je prvním krokem k budování důvěry mezi klientem a kineziologem.
Úvodní rozhovor pomáhá získat následující údaje:
 • Základní osobní informace (věk, zaměstnání, zájmy atd.)
 • Současné potíže (jaké jsou cíle klienta, bolesti, omezení atd.)
 • Osobní anamnéza (minulý i předchozí zdravotní stav klienta, léky atd.)
 • Rodinná anamnéza (onemocnění v rodině)
 • Sociální anamnéza (rodinné zázemí, vztahy atd.)
 • Sportovní anamnéza (minulá a současná sportovní výkonnost)
 • Nutriční anamnéza (výživa v minulosti i v současnosti, diety, výkyvy hmotnosti atd.)
 • Profil životního stylu klienta
 • Před zahájením intervence může být u určitých patologií nutný souhlas lékaře.

3. Identifikovat oprávnění k zásahu
Kineziolog musí vyhodnotit, zdali je schopen naplánovat a uskutečnit příslušný intervenční program, v případě potřeby klientovi doporučí jiného kolegu nebo odborníka.

4. Výběr protokolů a testů
Kineziologové provádějí:
 • testy na posouzení tělesné zdatnosti
 • kardiovaskulární zátěžové testy v submaximální nebo maximální intenzitě v závislosti na klientovi
 • ergonomické testy
 • neuromotorické testy
 • neuromuskuloskeletální testy

5. Analýza, interpretace výsledků
Kineziolog: 
 • Zhodnotí potřeby klienta s ohledem na úroveň jeho kondice
 • Zanalyzuje rizikové faktory, faktory zdravotního postižení a lékařské, farmaceutické omezení
 • Poskytne odborný názor dalším odborníkům v týmu (lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, ergoterapeut nebo jiný odborník)

6. Intervenční plán
Kineziolog navrhne individuální program pohybové aktivity, který bude cílit na konkrétní potřeby klienta a zároveň minimalizovat jakékoli riziko poškození. Samozřejmá je průběžná připravenost kineziologa přeladit program za účelem optimalizace dosažení cíle klienta.

7. Intervence
Profesionální intervence může začít kdykoliv po předchozí domluvě s klientem a to buď pod odborným dohled kineziologa, samostatně nebo ve spolupráci s multidisciplinárním týmem, tedy s konkrétními odborníky (s lékařem, fyzioterapeutem, ergonomem, nutričním terapeutem, psychologem nebo kondičním trenérem). Intervence mohou být individuální i skupinové.KDE NAJDU KINEZIOLOGA?


Kineziologové vykonávají svou profesi v následujících institucích:

 • Fitness a wellness centra
 • Rekreační střediska volného času (střediska školních i mimoškolních aktivit)
 • Nemocnice
 • Soukromé kliniky
 • Vzdělávací a rozvojová centra
 • Zařízení cestovního ruchu
 • Lázeňství
 • Sportovní kluby a svazy (v reprezentačních celcích jako poradci pro výživu a regeneraci)
 • Soukromé kanceláře, pracoviště
 • Centra denních péče
 • Jako nezávislí konzultanti


Kontaktujte nás


Další možnosti kontaktu:

TELEFON
+420 737 160 341

EMAIL
info@cakin.cz

image