INFORMACE O ČAKINCíle aliance

Zastupovat zájmy kineziologie v ČR a zvyšovat povědomí veřejnosti o jejím přínosu na lidské zdraví.

Usilovat o to, aby byla kineziologie uznávanou profesí v ČR.

Stanovy aliance 

1.
Vytvořit volné sdružení kineziologů v ČR.

2.
Zastupovat zájmy kineziologie a kineziologů ve veřejných a vládních orgánech, pojišťovnictví, soukromém sektoru a na univerzitách.

3.
Zastupovat české kineziology vůči partnerským a jiným organizacím.

4.
Organizovat přednášky, webináře, workshopy a další odborné semináře pro členy asociace, odbornou veřejnost a laickou veřejnost.

5.
Publikovat odborné články.

6.
Zvyšovat povědomí veřejnosti o kineziologii a jejím přínosu pro společnost.

Kontaktujte nás


Další možnosti kontaktu:

TELEFON
+420 737 160 341

EMAIL
info@cakin.cz

image